با سلام

دوستان در دو پست قبلی در مورد روش حفظ لغت صحبت کردم. این روش یکی از روشهای بسیار عالی است. در واقع قهرمانان حافظه این روش را به عنوان یک روش معتبر در کتابهایشان ذکر کرده اند. منتها توجه به یک نکته ضروری است.


ادامه مطلب

برچسب ها: لغت ، مکالمه انگلیسی ،

لطفا یک بار دیگر به عنوان مقاله نگاه کنید.  چه می بینید؟ روشی که  خیلی از  افراد نه تنها برای حفظ لغات زبان که برای حفظ همه مطالب به کار می برند. تکرار صرف یک مطلب تا در مخ برود! راهی ابتدایی و نامناسب برای یک فرد بالغ. اما چرا؟


ادامه مطلب ...

برچسب ها: تکرار طوطی وار ، یادگیری درست ، تصویر سازی ، پیوند مطالب ، حفظ لغت انگلیسی ، معنادار کردن ،