این روزها  می توان حال و هوای کنکور و امتحانات را به خوبی حس کرد . می بینی کنکوریها، دانش آموزان و دانشجویان به شدت مشغول مطالعه اند. حیف و صد افسوس که این همه زحمت بازده  کاملی ندارد. اما چرا؟


ادامه مطلب ...

برچسب ها: خط کشیدن ، های لایت کردن ، بازده مطالعه ، یادداشت برداری موثر ،

هر وقت که کنار زاینده رود قدم می زنم یا برای انجام کاری به میدان انقلاب یا خیابان چهارباغ اصفهان می روم امکان ندارد که توریستی را مشاهده نکنم. با کمی دقت، می توانیم از آنها نکته ای در مورد روش مطالعه یاد بگیریم!


ادامه مطلب ...

برچسب ها: پیش مطالعه ، مطالعه اجمالی ، ادراک کل ، سازماندهی ، بازده مطالعه ،