امیدوارم سریال افسانه جومونگ را دیده باشید. سریالی کره ای که چند سال پیش از تلویزیون پخش می شد. این سریال حاوی درسهای بسیاری در زمینه زندگی، موفقیت، مدیریت و ... است. شاید به همین دلیل مورد اقبال عمومی قرار گرفت. در این مقاله می خواهم در مورد توصیه ای که ژنرال هموسو به جومونگ کرد صحبت کنم. البته در نهایت از این توصیه در بحث تحصیلی بهره ببرم.


ادامه مطلب ...

برچسب ها: باور ، عادت ، تندخوان حرفه ای ، تنظیم ذهن ،