هر وقت که کنار زاینده رود قدم می زنم یا برای انجام کاری به میدان انقلاب یا خیابان چهارباغ اصفهان می روم امکان ندارد که توریستی را مشاهده نکنم. با کمی دقت، می توانیم از آنها نکته ای در مورد روش مطالعه یاد بگیریم!


ادامه مطلب ...

برچسب ها: پیش مطالعه ، مطالعه اجمالی ، ادراک کل ، سازماندهی ، بازده مطالعه ،