این روزها  می توان حال و هوای کنکور و امتحانات را به خوبی حس کرد . می بینی کنکوریها، دانش آموزان و دانشجویان به شدت مشغول مطالعه اند. حیف و صد افسوس که این همه زحمت بازده  کاملی ندارد. اما چرا؟


ادامه مطلب ...

برچسب ها: خط کشیدن ، های لایت کردن ، بازده مطالعه ، یادداشت برداری موثر ،