لطفا یک بار دیگر به عنوان مقاله نگاه کنید.  چه می بینید؟ روشی که  خیلی از  افراد نه تنها برای حفظ لغات زبان که برای حفظ همه مطالب به کار می برند. تکرار صرف یک مطلب تا در مخ برود! راهی ابتدایی و نامناسب برای یک فرد بالغ. اما چرا؟


ادامه مطلب ...

برچسب ها: تکرار طوطی وار ، یادگیری درست ، تصویر سازی ، پیوند مطالب ، حفظ لغت انگلیسی ، معنادار کردن ،